Teoria polityki i PR

Teoria polityki i PR

Związki pomiędzy polityką a Public Relations, czy jak kto woli kreowaniem wizerunku, sięgają dalekiej starożytności. Jeżeli uznać retorykę za dyscyplinę, której celem jest wywarcie wrażenia to starożytne demokracje do perfekcji opanowały PR wizerunkowy pod postacią retoryki. Fragmenty „Wojny Peleponeskiej”, a szczególnie mowa pogrzebowa Peryklesa, weszły na stałe do kanonu współczesnej analizy retorycznej obecnej na wielu współczesnych uniwersytetach oferujących naukę na kierunkach społecznych.

Public Relations w służbie demokracji

Agencje PR WarszawaW polskiej polityce, możemy znaleźć przykłady na to, że po zakończeniu życia politycznego istnieje życie biznesowe, które bardzo często oscyluje w okolicach szeroko pojętego Public Relations. Byli posłowie i ministrowie zostają specjalistami ds. wizerunku lub ds. komunikacji w prywatnych spółkach. Zresztą środki komunikacji pomiędzy rządem, poszczególnymi ministrami, prezydentem, a społeczeństwem, bardzo często są prowadzone przez zawodowych ekspertów ds. wizerunku, jakimi są rzecznicy lub rzecznicy prasowi. Określony rodzaj komunikacji dwustopniowej ma dwie przyczyny. Po pierwsze, wyrazem stanowiska danej instytucji jest osoba z zewnątrz, która w razie niepowodzenia strategii wizerunkowej, czy to w sensie pojedynczym, czy też w sensie strategicznym, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Po drugie, instytucja rzecznika prasowego i sztab PR, który za nią stoi może najzwyczajniej pomagać w kreowaniu strategii wizerunkowej, co może okazać się nieodłącznym wsparciem. PR może mieć ogromne przełożenie na wiele sfer ludzkiej aktywności, min. na gospodarkę. Doświadczenie w obserwacji reagowania rynków na słowa ważnych osób w danym kraju pokazuje, że warto stosować strategie PR w odniesieniu do najważniejszych osób w Państwie. Tak też robią Agencje PR Warszawa jest miejscem szczególnie dobrym dla firm specjalizujących się w PR dla polityki, ponieważ nie dość, że mamy tutaj do czynienia z instytucjami administracji centralnej to mamy jednocześnie do czynienia z największym samorządem terytorialnym w Polsce. Warszawa jest świetnym miejscem dla firm zajmujących się kreowaniem wizerunku i komunikacji.

Nie mam żadnych wątpliwości, że współudział firm PR w kreowaniu komunikacji społecznej jest potrzebny. Dzięki temu, że żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, każda grupa społeczna, o nawet marginalnym wpływie na resztę społeczeństwa może zaistnieć w polskim prawodawstwie, czy pośrednio w skład osób rządzących za pomocą powszechnych wyborów. Dlatego też, PR dba o to, żeby politycy nie radykalizowali się, ponieważ jest to sprzeczne z ich interesem wyborczym.

Comments are closed.