Sposoby połączenia w osi nawierzchni asfaltowej

Sposoby połączenia w osi nawierzchni asfaltowej

Największą zaleta nawierzchni asfaltowej jest możliwość szybkiego oddania jej do eksploatacji. Od momentu wbudowania wynosi on zaledwie kilka godzin, co jest bardzo dobrym wynikiem. Z tego właśnie powodu ten typ nawierzchni świetnie sprawdza się podczas remontu starych dróg, a także budowy nowych obiektów. Technologia wbudowania na gorąco jest już bardzo zaawansowana, jednak trzeba przestrzegać ściśle zaleceń technologicznych.

Taśmy bitumiczne drogowe do łączenia styków nawierzchni

taśma bitumiczna drogowaNajwiększym problemem, związanym z prawidłowym wbudowaniem nawierzchni drogowej jest jej styk. Chodzi o miejsce łączenia pomiędzy poszczególnymi, układanymi osobno pasami, a także pomiędzy nawierzchnią, a chodnikiem, czy też wyspami dzielącymi pasy. W takich miejscach często dochodzi do niewłaściwego zabezpieczenia spoin całej nawierzchni, ponieważ są to miejsca, gdzie występuje najmniejsze zagęszczenie. To powoduje, ze styki są dość mocno narażone na działanie wody, a w konsekwencji także mrozu. Nierzadkim widokiem jest pojawienie się spękań nawierzchni właśnie w tych miejscach co jest spowodowane, niewłaściwym zabezpieczeniem. Trzeba odpowiednio uszczelnić to miejsce, aby nie dopuścić do dostawania się tam wody. Najbardziej powszechnym sposobem jest zalanie takiego styku emulsją asfaltową, ale dokładność wykonania tego zadania pozostawia wiele do życzenia. Nowoczesnym sposobem uszczelniania styku jest taśma bitumiczna drogowa, która składa się z miękkiego asfaltu w formie taśmy, układanego przy styku w momencie wbudowywania. Właściwości asfaltu sprawiają, że gdy gorąca mieszanka dotknie taśmy, rozpuści się on uszczelniając w sposób właściwy całą szczelinę. Taki sposób zabezpieczenia styku jest nie tylko wydajny, ale także czysty i bezpieczny do wykonania, o czym nie można powiedzieć w przypadku tradycyjnej emulsji asfaltowej. Taśmy bitumiczne sprzedawane są w rolkach o długości kilkudziesięciu metrów, i szerokości taśmy dostosowanej do grubości układanej nawierzchni.

Taśmy bitumiczne są coraz szerzej rozpowszechniane, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie liczy się jakość zabezpieczania styku. W wielu specyfikacjach, zapisy dopuszczają tylko taki sposób wykonania łączeń, gdyż inne nie sprawdzają się równie dobrze. Oprócz samej osi drogi taśmy wykorzystuje się także na łączeniach pomiędzy chodnikami i wyspami, a także jako element dylatacyjny przy układaniu nawierzchni na obiektach mostowych. W tym przypadku taśma jest grubsza i układana prostopadle do kierunku przeprawy mostowej w danym miejscu.

Comments are closed.