Grodzice – kupić czy wynająć?

Grodzice – kupić czy wynająć?

Realizacja robót ziemnych oraz prac w wykopie z pewnością nie należą do najprostszych. Przedsiębiorstwa mają obowiązek w odpowiedni sposób zabezpieczać ściany wykopów. Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników firm budowlanych odpowiedzialnym za realizację zadań oraz przechodniom czy maszynom znajdującym się na skarpie. Bardzo często zadawanym przez właścicieli firm pytaniem jest to, czy lepiej kupić, czy wynająć szalunki do robót ziemnych.

Bezpieczne i szczelne grodzice ze stali

grodzice staloweOdpowiedź na to pytanie nie zawsze jest prosta, ponieważ wszystko uwarunkowane jest wieloma czynnikami zewnętrznymi oraz ilością podobnych do siebie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwo. Jeśli firma zajmuje się tylko i wyłącznie realizacją zadań, które wymagają wykonania głębokich wykopów, wtedy opłacalne może okazać się wynajęcie deskowań. Do takich prac z pewnością możemy zaliczyć roboty fundamentowe, układanie elementów podziemnej infrastruktury instalacyjnej oraz inne, podobne zadania. Jeśli chodzi o warunki gruntowo-wodne danego terenu, one również mogą decydować o tym, czy kupowanie bądź najmowanie szalunków jest opłacalne. Doskonałym przykładem takiego rozważania mogą być grodzice stalowe. Wykonuje się z nich niezwykle szczelne ścianki, które nie tylko zabezpieczają wykop przed osunięciem się skarp, ale również uniemożliwiają wodzie zalanie terenu o obniżonym dnie. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi działania na terenach, na których zwierciadło wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu posadowienia, wtedy starczające będą klasyczne szalunki. Może się jednak zdarzyć, że jakieś zlecenie będzie realizowane poza danym obszarem, a wykonawca będzie zmagał się ze znacznie skomplikowanymi warunkami gruntowymi. Wtedy jednorazowo lepiej wynająć grodzice, ponieważ po zakończeniu inwestycji znów wracamy na standardowy obszar robót. Sytuacja prezentuje się zupełnie inaczej, kiedy przedsiębiorstwo przyjmuje zlecenia, które głównie realizowane są na gruntach ekspansywnych o wysoko położonym zwierciadle wód podziemnych.

W takiej sytuacji zastosowanie grodzic towarzyszy większości inwestycji – szczególnie tym, które realizowane są w czasie jesienno-zimowym bądź wiosennym. Wtedy zakup ścianki szczelnej jest opłacalny, ponieważ elementy są używane przez większość czasu w każdym roku. Niestety na ułożenie warstw gruntu oraz ich rodzaj nie mamy żadnego wpływu. Musimy po prostu dopasować się do natury i korzystać z rozwiązań, które umożliwią nam bezpieczne wykonywanie robót budowlanych.

Comments are closed.